Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Hra v útoku

Hráči útočícího družstva nastupují na pálku v pořadí, které před zápasem manažer družstva oznámí soupeři a rozhodčím. Pořadí na pálce není závislé na tom, jaký post hraje který hráč v obraně. S výjimkou pravidly definovaných situací (např. střídání) je pálkařské pořadí neměnné po dobu trvání zápasu. V pálkařském pořadí musí figurovat všech devět hráčů z pole, s případnou výjimkou v podobě suplujícího pálkaře, který pálí místo nadhazovače.

Pálkař

Pálkař zaujme místo v území pálkaře vedle domácí mety. Jeho cílem je postoupit na první či další metu, a/nebo umožnit postup dalších běžců, kteří už jsou na metách. Pálkař se stává pálkařem-běžcem a postupuje po metách, pokud odpálí nadhozený míč správným způsobem do pole (fair ball). Pokud pálkař odpálí míč tak, že obrana na něj snadno zahraje out, ale umožní tak postup jiného běžce, jde o sebeobětování (sacrifice hit). Míč odpálený přes plot nebo na tribunu je tzv. homerun, a opravňuje pálkaře k postupu přes všechny čtyři mety.

Pálkař může dosáhnout první mety i pokud míč neodpálí. K postupu na první metu bez možnosti být vyoutován je oprávněn v těchto případech:

  • nadhazovač hodí čtvrtý špatný nadhoz (base on balls)
  • je zasažen nadhozeným míčem, a pokusil se zásahu vyhnout (hit by pitch)
  • chytač (či jiný polař) překáží pálkaři
  • dobrý odpal se dotkne rozhodčího či běžce v poli předtím, než se dotkne polaře

Pokud je takto udělena pálkaři první meta, všichni běžci souvisle před ním také postupují o jednu metu. Pokud jsou obsazeny všechny mety, znamená to bod (běžec ze třetí mety postupuje až na domácí).

Pálkař smí za určitých podmínek usilovat o první metu také pokud jde o třetí strike a zadák míč nechytil. V tomto případě ale obrana pálkaře-běžce může outovat.

Běžec

Cílem běžce (útočníka, který odpálil dobrý odpal, nebo mu byla udělena meta zdarma, je postupovat po metách, tj. postupně se dotknout první, druhé, třetí a domácí mety, a tím získat bod. Běžec smí postupovat (s rizikem být outován) vždy, když je míč ve hře. Pokud běžec dosáhne další mety, aniž by mu to umožnil pálkař správným odpalem, jedná se o tzv. krádež mety. Příkladem situace vhodné pro krádež je prudký strike, který zadák nechytil a míč se odrazil z jeho dosahu. Běžec z první mety se může pokusit dosáhnout druhé předtím, než zadák míč zpracuje a přihraje obránci, který běžce mezi metami tečuje.