Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Doběhy (body v baseballu)

V článku hra v útoku jsme si velmi stručně vysvětlili úkol běžců postupovat po metách a také to, že doběh (bod) získá běžec pouze pokud dosáhne domácí mety, je k tomu ale pár ale, které je potřeba znát, abychom hře plně rozuměli a mohli si tak vychutnat i napětí z ní. 

Homerun

"Nejjednodušší" z běžeckého (určitě ne pálkařského) hlediska je doběh získaný takzvaným homerunem, tedy odpalem, kterým hráč získá všechny mety najednou. Pálkař buď trefí míč tak perfektně, že odpálí až za plot a může si v klidu všechny mety oběhnout a nebo existuje druhá varianta a to takzvaný Inside The Park Homerun , tedy pálkař odpálí míč do pole a musí obíhat mety co nejrychleji.

Tento typ homerunu se vidí velmi zřídka, poněvadž aby byl považovaný za homerun, nesmí obrana udělat chybu, pak se odpal počítá pouze za tolika metový, kolika met by hráč byl schopný dosáhnout, kdyby obrana chybu neudělala.

Doběh v rozehře

Poněvadž obě varianty homerunů jsou pro pálkaře potažmo běžce velmi náročné, tak většina doběhů přichází v klasické rozehře, tedy běžci jsou po svých odpalech (nebo po metě zdarma) na metách, a na domácí metu se je snaží stáhnout další pálkaři. Často se ale můžeme setkat s tím, že běžec doběhne a doběh přesto neplatí. Zde se dostáváme k těm ale z úvodu článku. Pokud totiž běžec doběhne, zatímco obrana zahraje "nucený třetí out" na metách, nebo pokud je odpal chycen ze vzduchu a tím zahrán třetí out, doběh neplatí.

Specifická hra je pak ve chvíli, kdy obrana v době doběhu zahraje třetí tečovaný out. V takovém případě musí rozhodčí rozhodnout, zdali běžec doběhl dříve, než se obrana dotkla běžce jiného, potom je doběh pro útočící tým platný.