Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Informace o projektu ČHB

Projekt Česko hraje baseball vznikl v srpnu roku 2022, i když myšlenka projektu vznikla již při vytváření vize české baseballové asociace pro roky 2021-2028. Nejlepší chvíle pro založení projektu se naskytla, když Národní sportovní agentura uznala tuzemské mistrovství Evropy 2023 jako velkou mezinárodní akci. 
V rámci projektu byly vytyčeny tři hlavní cíle a to konkrétně: popularizace baseballu, propagace mistrovství Evropy 2023 a v neposlední řadě také tvorba uceleného edukačního souboru pro rozvoj a stabilitu českých klubů.

Popularizace baseballu a propagace ME 2023 jde v současné chvíli ruku v ruce. Od dubna až do září je naplánováno celkem 48 akcí a to konkrétně na školách a takzvané roadshow na akcích pořádaných zejména pořadatelskými městy ME 2023. Všichni zájemci z řad veřejnosti si tak budou moci vyzkoušet odpal ze stativu, hod na radar a další disciplíny reprezentující baseballové dovednosti. V dalších letech jsou pak plány podobné i v dalších částí České republiky. Další propagační funkci pak má plnit tento web, kde veřejnost může získat základní informace o našem sportu v sekci vzdělávání pro rodiče , nebo si dohledat nejbližší klub, kde si mohou jejich děti náš sport vyzkoušet. 

Tento web pak má taktéž sloužit pro kluby a trenéry. V sekci vzdělávání pro kluby mohou naleznout užitečné informace z teoretických východisek, jak správně a efektivně vést klub ve všech třech základních pilířích sportovní organizace. Trenéři a zároveň hráči pak mohou využít sekci Vzdělávání pro hráče , ve které se nachází soubory videí, na kterých jsou znázorněné drily, jejich správné provedení a na jaké chyby si dávat pozor a zároveň taktéž série teoretických východisek o zdravých návycích, které mohou pozitivně ovlivnit jejich výkony. Teoretická i praktická východiska v těchto sekcích byla vytvořena absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí a Komisí mládeže a rozvoje.