Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Out

Už v článku Hra v obraně bylo napsáno, že obrana k tomu, aby mohla jít útočit, potřebuje zahrát tři outy. Dobré je však znát způsoby, jak tyto outy zahrát. Nejčastěji rozlišujeme outy na 5 způsobů viz video.

Strike out

U tohoto případu je pozornost zaměřena čistě na duel mezi nadhazovačem a pálkařem. Pokud pálkař třikrát netrefí balón nadhozený do strike zóny (nad metou / střed těla až kolena), nebo pokud se rozhodne tyto nadhozy nepálit a rozhodčí je vyhlásí jako strike (dobrý nadhoz), pálkař je out. Výjimku tvoří nadhoz, který pálkař trefí, ale letí mimo hřiště (fall ball). Fall ball se počítá za strike pouze do dvou striků. Když má pálkař dva striky, může odpálit fall ballů, kolik chce (pokud tento fall ball není chycen ze vzduchu, o tom více ale v outech ze vzduchu).

Out ze vzduchu (Fly out)

Druhý způsob, jak obrana získá out, je odpal do vzduchu, který kdokoliv z polařů zachytí dříve, než dopadne na zem. Ve velmi výjimečných případech se může stát, že odpal letí za plot, ale zadní polaři tento balón chytí ze vzduchu, pak tedy homerun neplatí a pálkař je out. Obzvlášť v mládežnických kategorií hráči často považují fly out za nejjednodušší a proto chtějí hrát raději vnitřní pole. O tom, že to nemusí vždy být pravda, však svědčí toto video .

Nucený out (Force out)

Pravděpodobně nejčastější je takzvaný nucený out (angl. force out), který nastává v situaci, kdy se polař držící míč dotkne první mety dříve, než na ni doběhne běžící pálkař. Případně polař takto zašlápne některou z met dříve, než na ni doběhne běžec, který o ni musí usilovat při nuceném postupu. Nejčastější je tak právě tento případ, kdy pálkař odpálí balón do země, jeden z vnitřních polařů balón zpracuje a přihraje na metu, kam běží běžec. Pozor! Pokud běžec vyběhne ze své mety a odpal je chycen ze vzduchu, je nucen se na metu vrátit, proto pokud obrana tuto metu zašlápne dříve, je tento běžec taktéž vyoutován.

Out dotykem (Tagg out)

Tento způsob je pro obranu velmi těžký a nebezpečný. Out nastává v situaci, kdy se obrana dotkne běžce, který je mimo metu, míčem. Míč však musí mít bezpečně pod kontrolou, tedy pokud polaři míč při tečování vypadne, pak se nejedná o out. Běžec se taktéž může polaři vyhnout, pouze však v území takzvané "jednometrovky", neboli maximálně metr z každé strany od dráhy jeho běhu. 

Výjimku zde tvoří první a domácí meta. Na rozdíl od druhé a třetí mety, kde běžec musí zastavit, první a domácí meta jsou takzvaně průběžné, tedy běžec může metu proběhnout a v případě první mety se na ní bezpečně vrátit (pokud neusiluje o další metu, pak rozehra pokračuje a polaři se ho opět mohou dotknout a zahrát out).

Technický out

Poslední způsob je pak takzvaný technický out. Tento případ je velice ojedinělý. Pravidlo vzniklo pro ochranu obrany, aby běžci nemohli obraně bránit v hraní outů. Nejčastěji známe dva případy a to pokud pálkař trefí odpalem běžce a pokud běžec úmyslně blokuje příhoz polařů vlastním tělem.