Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Statistiky

Baseball je plný statistik, měří a počítá se opravdu všechno, na co si člověk vzpomene. Mezi hráči, trenéry, skauty, diváky, prostě mezi všemi, kteří se o baseball zajímají, jsou statistické údaje posvátné a sledované. 
Karty jednotlivých hráčů a články o baseballu jsou pak plné různých zkratek, čísel, desetinných čísel a porovnávání, která ale mohou být pro diváka, který se tolik v pravidlech nevyzná, nečitelná a tedy také nezáživná. Pokusíme se v tom zmatku udělat trochu pořádek.

Obecně - jako většinu věcí v baseballe - i statistiky můžeme rozdělit na útočné a obranné. Na ukazatelích tabule (viz obrázek výše) se nejčastěji ukazují číselné řady znázorňující počty doběhů obou týmu v jednotlivých směnách, následně písmeno R jakožto run neboli doběh, H jako hity neboli dobré odpaly týmu a E znázorňující errory neboli chyby v obraně. Z našeho příkladu tak již nyní přečteme, že tým Draci Brno porazil tým Sokol Hluboká nad Vltavou 6:2. Zatímco Draci měli 9 dobrých odpalů, Sokolové pouze 6 a chyb v poli udělaly oba týmy stejný počet, tedy 1.

Statistiky 2

Na dalším obrázku již můžeme vidět příklad útočných a obranných statistik přímo ze zápasu. Pojďme tedy popořadě.

První statistický ukazatel je vždy AB - at bat, neboli počet startů na pálce. Je to velmi jednoduché číslo. Spočítá se, kolikrát hráč byl na pálce a odečtou se od toho BB (mety zdarma) a případně SH (sacrifice hit - tedy ulývka) nebo SF (Sacrifice flyout). R jsme si již vysvětlili, že toto písmeno značí doběhy. Ze statistik víěe tak můžeme vidět, že zatímco na straně Draků doběhlo celkem 5 hráčů, tak na straně Hluboké pouze Martin Mužík. Stejně tak H už víme, že značí hity.

RBI - Runs batter in neboli body stažené odpaly jsou pro nás však nové. Vyjadřují součet bodů, které svou činností na pálce, většinou odpalem, ale třeba také metou zdarma, jednotlivý pálkař v zápase zařídil. Zde se nepočítají pouze body stažené po chybě obrany. 

SO - neboli strike out je všemi nadhazovači oblíbený a všemi pálkaři nenáviděný ukazatel. Značí samozřejmě počet vyoutování pálkaře pouze nadhazovačem po třech dobrých nadhozech.

Pro scouty i samotné hráče možná nejdůležitější statistika je BA - Batting averagce. Důležitý ukazatel účinnosti pálkaře. Průměr kolikrát se po svých odpalech dostane na jakoukoli metu ze všech startů, které v utkání absolvoval a nepředcházela jim chyba obrany nebo takzvaný FC - fielders choice (tedy rozhodnutí obrany hrát běžce na jiné metě.

OBP - On Base Percentage je dost podobný jako BA, pouze se do průměru připočítávají i mety zdarma.

Následně pod pálkařskými statistikami můžeme ještě vidět u Mužíka HR - Homerun a u draků, 2B (případně může být 3B), což značí dvoumetový odpal. SB - stolen base pak značí ukradené mety a sesterská statistika je CS - Caught steal, tedy chycená krádež.

U nadhazovačů můžeme vidět oproti zmíněným statistikám i ER - earned run (kolik bodů soupeřův tým na daného nadhazovače získal) a k tomu ERA - Earned Run average. Jedná se o průměr obdržených bodů nadhazovače a počítá se jako ER x odházené směny / 9. To můžeme bezpečně považovat za nejdůležitější ukazatel u nadhazovačů. IP - inning pitched jak už název napovídá značí počet odházených směn. 

Dole pak vidíme u Boyce Jamese L - loose, tedy tomuto nadhazovači se do sezónních statistik započítává porážka a opět sesterská W - win u Radima Chrousta značí výhru.