Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Signály

Každý nezávislý pozorovatel baseballového zápasu si může všimnout, že pálkař se před svým startem otočí k trenérovi u třetí mety. Jelikož by pro obranu bylo více než snadné na hru útočícího týmu reagovat, kdyby trenér pálkaři prostě řekl, co má udělat, byly v našem sportu vymyšleny útočné signály. Postupem času se pak přidaly i obranné signály jako reakce na situace, které mohou nastat. Ty ve většině případů předává obraně zadák (catcher).  

Útočné signály:

Jak již bylo zmíněno, útočné signály nejčastěji předává pálkaři a běžcům trenér na třetí metě. Ten se postupně začne dotýkat jednotlivých částí těla, na kterých by dané signály mohly být ukryté. Nenechme se splést, ve většině případů to také nemusí vůbec nic znamenat a tým se tak pouze snaží zmást obranu, aby čekala nějakou jinou situaci, než že se pálkař prostě pokusí odpálit. 

Ulívka (Bunt)

Základní útočný signál pro pálkaře, jehož úkolem v tomto případě není odpálit, ale pouze nastavit pálku tak, aby se míček dostal do pole. V tomto případě můžeme rozlišovat útočnou a obrannou ulívku. Útočná má za úkol dostat pálkaře na metu, je ale mnohem těžší na provedení. Míček se musí od pálky odrazit směrem ke třetí metě a pálkař nastavení pálky skrývá před obranou do poslední chvíle. Naproti tomu obranná ulívka má za úkol pouze posunout běžce na metě na další metu. V takovém případě se pálkař může rovnou postavit do pozice s nastavenou pálkou a provedení je tak mnohem snazší. Ve většině případů to však znamená darovaný out obraně. Na provedení tohoto signálu nejlepšími z nejlepších, tedy hráči americké Major League se můžete podívat zde.

Krádež (Steal)

Krádež je dalším základním útočným signálem, kde trenér signalizuje běžcům na metách, aby tzv. ukradli (posunuli se na) další metu ve chvíli, kdy nadhazovač nadhodí. Obdobně jako ulívek, i krádeží existuje vícero. Základní krádeží je situace, kdy nadhazovač vybíhá ve chvíli, kdy se přední noha nadhazovače odlepí od země. Následuje zrychlená krádež, ve které se běžec rozebíhá ještě dříve, než nadhazovač zvedne nohu a nakonec zpomalená krádež, kdy běžec naopak schválně začne krást později, aby vytvořil nepřehlednou situaci na metách. Krádež se dá i různě kombinovat s ulívkou nebo odpalem.

Bunt and run / Run and bunt / Squeeze play

Kombinace ulívky a krádeže máme taktéž tři základní typy. Liší se pouze v provedení pálkaře, běžec v těchto situacích vždy krade další metu. U prvního případu (BaR) pálkař musí vždy ulít. Tento signál se nejčastěji používá s běžcem na první metě, když je cíl útočícího týmu ho posunout až na třetí metu. V druhém případě (RaB) pálkař ulívá pouze dobré nadhozy (striky), ale nemusí ulít za každou cenu. Třetí a nejtěžší kombinace je takzvaná Squeeze play. Pálkař se dostává do nejtěžší situace. Běžec krade domácí metu a pálkař musí cokoliv za každou cenu ulít (dostat míč do pole), jinak běžce odsoudí k jasnému outu. I v tomto případě může trenér zvolit variantu takzvané "safety squeeze", kde běžec krade až ve chvíli, kdy vidí balón úspěšně ulitý.

Hit and run / Rund and hit

Velice obdobné signály jako BaR a RaB. Liší se pouze v tom, že pálkař neulívá ale pálí s tím, že se snaží odpal směřovat do země. Pokud by obrana chytla odpal ze vzduchu a zahrála na metu, odkud běžec kradl, zcela jistě by tak získala dvojitý out (double out).

Signály běžcům při rozehře

Určitě nejednoho diváka zajímalo, jak běžci na metách mohou vědět, kdy mohou běžet dál a kdy ne. I to je úkol trenérů u první a třetí mety, signalizovat běžcům ve velmi rychlé rozehře, co dělat. Na rozdíl od ostatních signálů se tyto signály již nesnaží nijak zakrýt, ba naopak snaží se je dělat co možná nejzřetelněji, aby je běžci dostatečně rychle a jasně viděli. Pakliže trenér točí rukou podél těla a ukazuje na další metu, úkolem běžce je co nejrychleji se dostat na další metu. Pokud však pouze ukazuje na další metu, ale druhou rukou netočí, znamená to pouze, aby si běžec naběhl směrem k další metě a sledoval situaci. V případě, kdy trenér ukazuje na metu, ke které běžec dobíhá, jednou rukou a druhou má před sebou ve znamení "stop", pak se běžec musí na metě zastavit. Poslední je pak signalizace, kdy trenér drží obě ruce v pozici "stop" a usilovně je dává dolu směrem k metě, kam běžec běží. To znamená takzvaný slide, tedy že se běžec má sklouznout na metu.

Obranné signály:

Jak již bylo zmíněno, nejčastěji předává signály trenér obraně skrze catchera. Ve výjimečných případech může signály dávat obraně i nadhazovač a sem tam se stane, že zadní pole poprosí vnitřní polaře, aby jim předávali signály, jaký nadhoz bude hozen. I když se to nezdá, tak vědomí, jaký typ nadhozu jejich spoluhráč použije, může zadním polařům pomoc získat jeden či dva rozhodující kroky správným směrem.

Signál catchera nadhazovači

Nejzákladnější obranný signál je směřován catcherem přímo nadhazovači. Obecný úkol nadhazovače je dostat se do tzv. flow, tedy procesu automatizace, kdy nemusí vůbec nad ničím přemýšlet, nenechá se ničím rušit a proste hází nadhozy, které mu catcher ukazuje. Chytač nejprve ukáže, jaký typ nadhozu má hodit pomocí prstů, (to samozřejmě musí zaklíčovat, aby útočící tým nemohl pálkaři poskytnout informaci, jaký nadhoz letí). Následně taktéž catcher ukáže, kam by nadhoz měl směřovat, zdali k pálkaři nebo od něj.

Obrana proti ulívce (bunt defence)

I když se v tomto případě obrana nejčastěji prostě snaží zahrát out na první metě, jsou případy, kdy potřebují zahrát out na jiné metě a podle toho se také chovat. V tomto případě se často využívá pouze číselný kód. Je důležité, aby každý hráč ve vnitřním poli jasně věděl, jaká situace se bude hrát, protože při každé situaci musí vědět, jakou metu brání, příp. zdali je jeho úkolem ulitý míč zahrát.

Signál 1-3

V situaci, kdy útočící tým má obsazenou první a třetí metu, může catcher vyhlásit signál 1-3, a obdobně jako trenér na třetí metě začne na svém těle signalizovat, jakou obranu proti případné krádeži druhé mety bude tým v obraně hrát. V tomto případě existují 4 nejzákladnější typy. V prvních třech hrách je běžec na třetí metě pro obranu moc důležitý na to, aby riskovali, že doběhne domů. V prvním případě catcher prostě vrátí míč nadhazovači, v druhém hází back door (příhoz zpět na metu, na které je běžec) na třetí metu, ve třetím hodí míč do prostoru mezi nadhazovačem a druhou metou, kam sbíhá jeden z dvojice druhá meta / spojka a ti příhoz takzvaně zkrátí, a v posledním případě se obrana prostě snaží zahrát out běžce, který kradl druhou metu. U všech případů se však obrana snaží vypadat a chovat se stejně, aby běžci nedokázali přečíst, kterou situaci chce obrana hrát.