Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Financování sportu v obcích a městech

Nejnižší úroveň státních samospráv jsou obce a města. I ta mají své rozpočty s veřejnými financemi, kterými mohou podporovat různé kulturní, sociální a sportovní oblasti. Rozdíl oproti krajům je ten, že zde se dotační podpora nazývá nároková (neúčelová) a nenároková (neúčelová).

Zatímco objem získaných prostředků u nárokových dotací bývá jasně podmíněn a vyčíslen podle počtu členů, u nenárokových dotací je potřeba vždy sledovat účel dané dotace, zdali se jedná například o dotaci na provoz a údržbu sportoviště / klubu nebo organizaci sportovní akce a tak podobně. I zde je termín podávání žádostí vždy ve druhé polovině roku na další období, tedy i v tomto případě je důležité sledovat vývěsku dané obce / města. Příklad takové vyhlášky můžete najít na příkladu Prahy 6 .