Oficiální web České baseballové asociaceZpět na domovskou stránku

Krajské financování sportu

Zatímco Národní sportovní agentura poskytuje finanční dotace pro celé území ČR, existuje další možnost, kde finance ze státní správy shánět. Na nižší úrovni mají za úkol přerozdělování financí do sportu krajské samosprávní celky. 

Ty přistupují k distribuci zdrojů určených pro sport pomocí tzv. grantových a negrantových politik. Zatímco grantové politiky slouží především k podpoře nestátních neziskových organizací a jejich hlavní snahou je zvýšení pohybové rekreace v daném kraji, negrantová politika je zaměřená na podporu profesionálního sportu. Zde je hlavním cílem zvýšení prestiže kraje a snaha o zvýšení popularity prostřednictvím sportu. 

Každý kraj má svůj krajský úřad. Na tomto úřadě pak lze vždy nalézt vývěsku, kam se dávají aktuality. Nejjednodušší cesta k nalezení kontaktu na daný kraj je skrze portál Asociace krajů , kde stačí zakliknout kraj, ve kterém se můj klub nachází. I přesto, že většina krajů již má své webové portály velmi kvalitně zpracované a vyhledání potřebných informací je otázka pár minut (viz obrázek č.1: příklad vyhledání informací na portálu Prahy). Při podávání žádosti je vhodné navštívit úřad osobně. Už jen z důvodu, že zaměstnanci kraje vám případně rovnou mohou poradit, zdali je žádost, kterou podáváte napsaná správně, nebo jestli je potřeba doplnit nějaké informace.

obrázek č.1: příklad vyhledání informací na portálu Prahy

(Bude doplněn, až se opraví vkládání obrázků)

I když má každý kraj různou alokaci finančních příspěvků, různé podmínky splnění, různý účel grantů, jednu věc mají společnou. Podávání žádostí bývá vždy v druhé polovině roku na další období. Je tedy potřeba být pozorný vždy od začátku nového školního roku. Ku příkladu pražské vyhlášení podpory sportu a tělovýchovy proběhlo v roce 2022 31.10. a lhůta pro podání žádostí byla od 1.12.2022 do 19.12.2022. V tomto programu bylo z rozpočtu Hl. města Prahy vyčleněno 388 milionů Kč.